ISO 9001:2015 CERTIFIED

A A A

 

choustoulakis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμμανουήλ Χουστουλάκης

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Τεχνολογία στον Αθλητισμό


 Περίληψη εισήγησης

Η πανδημία του κορωνοϊού αυτή τη στιγμή πλήττει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Ενώ όλες οι χώρες οδηγούνται σε περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση του ιού, θα χρειαστεί αντίστοιχα να πάρουν μέτρα και για τις δραματικές επιπτώσεις του στην οικονομία. Στην παρούσα φάση, προκειμένου να μην σταματήσει κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα, η τηλεργασία είναι η μόνη λύση. Γεννιέται επομένως το ερώτημα: “Είναι οι ψηφιακές ικανότητες των στελεχών των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και των αθλητών τέτοιες που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στην πρόκληση;”

Η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό στην παρούσα φάση είναι επιβεβλημένη όσο ποτέ. Με τον όρο ψηφιακό μετασχηματισμό εννοούμε την αξιοποίηση από επιχειρήσεις και εργαζομένους όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες.

Ωστόσο για να λειτουργήσει απαιτείται εκπαίδευση. Κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα συναντά κωλύματα που οφείλονται: στην πολυπλοκότητα των δομών, στον αναποτελεσματικό σχεδιασμό, στην έλλειψη συνέχειας στη Δημόσια Διοίκηση, στην αδυναμία εξεύρεσης πόρων εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, στην απουσία πολιτοκεντρικής προσέγγισης, στην απουσία τεχνολογικής κουλτούρας, στο προβληματικό και ανεπαρκές θεσμικό και νομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από: κακής ποιότητας νομοθέτηση, έλλειψη κωδικοποίησης, νομοθετικά κενά, αντικρουόμενες θεσμικές ρυθμίσεις.

Η αθλητική βιομηχανία, ιδιαίτερα, υφίσταται ραγδαίες αλλαγές και η ψηφιακή τεχνολογία ξεκλειδώνει πρωτοφανείς ευκαιρίες ανάπτυξης. Ωστόσο, για να αξιοποιήσουν πλήρως αυτές τις ευκαιρίες, οι αθλητικοί οργανισμοί θα χρειαστούν πιθανώς μια ψηφιακή αναθεώρηση. Οι αθλητικοί οργανισμοί πρέπει να αξιοποιήσουν στρατηγικά τα ψηφιακά μέσα για να χτίσουν άμεσες συνδέσεις με τους φιλάθλους.

Πρέπει το αθλητικό περιεχόμενο να είναι διαθέσιμο σε ποικίλα κανάλια, το οποίο επιτρέπει στους αθλητικούς οργανισμούς να εκμεταλλευτούν αυτή τη διαθεσιμότητα προς όφελος της οικονομικής τους βιωσιμότητας. θα πρέπει όλοι να ενσωματώσουν την έννοια του ψηφιακού σε κάθε πτυχή λειτουργίας του οργανισμού, μετασχηματίζοντας με αυτό τον τρόπο ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία.

Κρίνεται σκόπιμη η ανάπτυξη πρωτοβουλίας σε εθνικό επίπεδο με σκοπό τη διατύπωση βέλτιστων πρακτικών και τη διάδοσή τους σε αθλητικά σωματεία και παρόχους λύσεων ώστε να βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο διαδικτυακής παρουσίας των ελληνικών αθλητικών σωματείων, η αύξηση της εμπιστοσύνης στον ελληνικό τομέα διαδικτύου (.gr) καθώς και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.

Θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη συμμαχιών και συμπράξεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών με την ακαδημαϊκή και την ερευνητική κοινότητα καθώς και με δημόσιους φορείς.

Τα αθλητικά σωματεία πρέπει να αναζητήσουν  πρόσβαση σε πολύτιμους πόρους για να υλοποιήσουν δράσεις που θα τους εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Η στόχευσή τους πρέπει να είναι στην πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης καθώς και σε τεχνολογίες και λύσεις που μπορούν να αντλήσουν από το περιβάλλον δραστηριοποίησής τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση λόγω της άμεσης πρόσβασής τους σε προσωπικές συσκευές και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα που οδηγούν στην περαιτέρω ενδυνάμωσή τους.

Ένας επιτυχημένος ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να βασίζεται στις  κάποιες αρχές: Όλοι ψηφιακά, Όχι όλα μαζί, Μικρά βήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον αθλητισμό ήδη ξεκίνησε με την υλοποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου, όπου αναμένεται να απλουστεύσει την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού και να ενισχύσει το εποπτικό και ελεγκτικό έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου για την αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο των εποπτευόμενων φορέων της Γ.Γ.Α. και ειδικότερα των αθλητικών φορέων (Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία) καθώς και την άμεση (on-line) πληροφόρηση των εμπλεκομένων στον τομέα αθλητισμού για τους εποπτευόμενους από τη Γ.Γ.Α. αθλητικούς φορείς.

Τα διασυνδεδεμένα μητρώα αναμένεται να  προσφέρουν, μέσω κεντρικής πλατφόρμας, ψηφιοποιημένες υπηρεσίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως η ίδρυση και παρακολούθηση σχολών προπονητών και μελλοντικά εκπαιδευτών, η διαδικασία ελέγχου/διαχείρισης Προγραμμάτων “Άθληση για Όλους”, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΣ, Δήμοι, κ.λπ.).


 

 

 Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της παρουσίασης

 
 download button

Επιμορφωτικό Υλικό Α' Κύκλου Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών