ISO 9001:2015 CERTIFIED

A A A

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου

Το «Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής» διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.

Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής σε χώρους του οποίου λειτουργεί το Εργαστήριο, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των πόρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.

Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ και άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία των ως άνω μηχανημάτων και υλικών και εγκαταστάσεών του από βλάβες.

Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.

 

Έσοδα – Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258/8−12−2014), και ειδικότερα από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
δ. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, παραχωρήσεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που καταλείπονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τους σκοπούς των Εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου Εργαστηρίου, ειδικότερα.
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
στ. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής.
ζ. Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων, σεμιναρίων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.
η. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)