ISO 9001:2015 CERTIFIED

A A A

tsekerisΟ Δρ. Χαράλαμπος Τσέκερης σπούδασε Κοινωνιολογία στο Brunel University του Λονδίνου και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, απ’ όπου έλαβε το διδακτορικό του πάνω στην αναστοχαστική θεωρία και μεθοδολογία. Στις 19 Οκτωβρίου 2017, εκλέχθηκε ομόφωνα στη βαθμίδα του Εντεταλμένου Ερευνητή στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του διαδικτύου» (ΦΕΚ διορισμού 75/τ.Γ΄/30-01-2018).

Κατά την περίοδο 2014-2017 υπήρξε Συνεργάτης Ερευνητής/Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας (ΚΕΕΚ) της Ακαδημίας Αθηνών, με την ιδιότητα του κύριου ερευνητή στα εξής ερευνητικά προγράμματα: (α) «Η κρίση και η οδύνη του Εαυτού σε σχέση με την κρίση των θεσμών στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία: προβληματισμοί για την ατομική και συλλογική ταυτότητα» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ομότιμος Καθηγητής Μ. Σταθόπουλος, Ακαδημαϊκός) και (β) «Κρίση θεσμών, νέοι και το μέλλον της Δημοκρατίας στην Ελλάδα» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ομότιμος Καθηγητής Ν. Διαμαντούρος, Ακαδημαϊκός).

Διατελεί Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας (ΚΕΕΚ) της Ακαδημίας Αθηνών, Ερευνητικός Εταίρος (Research Associate) στο AntiCorruption Centre for Education and Research (ACCERUS) και Professor Extraordinary στη Σχολή Δημόσιας Ηγεσίας (School of Public Leadership) του Stellenbosch University. Επίσης, είναι Μέλος της «Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων» του Υπουργείου Τουρισμού (αριθμός πρωτοκόλλου: 3419, 26/02/2020) και εκπροσωπεί το ΕΚΚΕ στις εργασίες της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση», η οποία ενεργοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2020 κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι μέλος σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές υποψηφίων διδακτόρων και διαχειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social networking media) του ΕΚΚΕ.

Έχει διδάξει Κοινωνιολογία, Κοινωνική και Πολιτισμική Θεωρία, Σπουδές Κοινωνικού Ιστού και Διαδικτύου, Επιστημολογία και Μεθοδολογία, Εμπειρική/Online Κοινωνική και Πολιτική Έρευνα, Μεθόδους/Τεχνικές Έρευνας στον Κυβερνοχώρο, Πολυπλοκότητα και Επικοινωνία, ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Διαχείριση Συγκρούσεων, και Κοινωνική-Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία/Κοινωνική Συμπεριφορά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο ΕΜΠ, στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI), στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΕΠΝ), στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ), στη Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ΕΛ.ΑΣ.

Υπήρξε επί πολλά έτη Διαπιστευμένος Λέκτορας Βρετανικών Πανεπιστημίων (Anglia Ruskin University, University of Wales, University of Gloucestershire, University of East London, Coventry University, Canterbury Christ Church University), Εντεταλμένος Διδασκαλίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ερευνητής στο Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας & Ηλεκτρονικής Μάθησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Ψυχο-Κοινωνιολογικής Έρευνας της Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων (Ερευνητικό Κέντρο «ΩΜΕΓΑ», Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο).

Διαθέτει τεκμηριωμένη ικανότητα σχεδιασμού, εκτέλεσης και επίβλεψης έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, με πολυετή εμπειρία σε πρακτικές εμπειρικής κοινωνικής και πολιτικής έρευνας (π.χ., επιτόπιες έρευνες πεδίου), στην υπολογιστική μεθοδολογία και στη διενέργεια κοινωνικών και πολιτικών ερευνών μέσω διαδικτύου (online research). Έχει λάβει μέρος με τις ιδιότητες του επιστημονικού συνεργάτη, του κύριου ερευνητή και του συντονιστή σε πολλά ερευνητικά προγράμματα (π.χ., ΚΕΠΕ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΕΚΠΑ, Ακαδημία Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο) και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 πρωτότυπες εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους (με κριτές), ενώ έχει παρουσιάσει 70 και πλέον εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια. Είναι Συντονιστής της ελληνικής ομάδας του World Internet Project (WIP) και Μέλος της ελληνικής ομάδας του World Values Survey (WVS).

Το συγγραφικό του έργο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και συγκεντρώνει πολλές εκατοντάδες ετεροαναφορές (h-index=11). Συμμετέχει ενεργά σε συντακτικές/συμβουλευτικές επιτροπές και σώματα κριτών διεθνών επιστημονικών περιοδικών, καθώς και σε διεθνείς επιστημονικές Εταιρίες και Συλλόγους. Έχει εργαστεί επί πολλά έτη στο πεδίο της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης. Έχει ολοκληρώσει μία πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία (Κρίση, θεσμοί, ταυτότητες και νεολαία στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, εκδ. Ακαδημίας Αθηνών, 2018) και είναι Editor των βιβλίων The Social Dynamics of Web 2.0: Interdisciplinary Perspectives (Routledge 2014, από κοινού με Ι. Κατερέλο), Revisiting the Self: Social Science Perspectives (Routledge 2015) και Youths in Challenging Situations: International and Interdisciplinary Perspectives (Routledge 2018, από κοινού με Λ. Στυλιανούδη). Τα βιβλία αυτά έχουν ενταχθεί σε βιβλιοθήκες κορυφαίων ξένων πανεπιστημίων. Επίσης, είναι Διευθυντής/Editor-in-Chief του διεθνούς διεπιστημονικού περιοδικού European Journal of Social Behaviour, Mέλος της Ομάδας Greek Politics της Εταιρείας Πολιτικών Σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου και Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του επίσημου επιστημονικού περιοδικού της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Academy of Social Sciences), Contemporary Social Science, κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως των Τακτικών Μελών της Ακαδημίας και της Επιτροπής Δημοσιεύσεων/Academy’s Publications Committee – Professors Malcolm Johnson FAcSS (Chair), John Brewer FAcSS, Ann Buchanan FAcSS, Graham Crow FAcSS & David Canter FAcSS.

Το 2018 προσκλήθηκε να συνεισφέρει στο συλλογικό εγκυκλοπαιδικό έργο Core Concepts in Sociology (Εκδόσεις Wiley-Blackwell 2018) ως «global leading expert» στο αντικείμενο της Κοινωνιολογίας του Διαδικτύου. Επίσης, έχει συνεισφέρει με 15 πρωτότυπα άρθρα στη Blackwell Encyclopedia of Sociology (edited by George Ritzer, Distinguished University Professor, University of Maryland).

Είναι Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Κοινότητας Διαλόγου "Σύνθεσις" και υπεύθυνος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής των διεπιστημονικών συνεδρίων που διοργανώνονται από το Ελληνικό Φόρουμ για το Ψηφιακό Μέλλον, το οποίο ίδρυσε και συντονίζει. Στο πλαίσιο αυτό έχουν υλοποιηθεί τα εξής συνέδρια: 1) «Ψηφιακές Πολιτικές για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και την Ανάπτυξη», σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 3 Μαρτίου 2017, Αμφιθέατρο ΤΕΕ, Αθήνα. 2) «Η Ελλάδα στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Έξυπνες Τεχνολογίες, Έξυπνοι Πολίτες, Έξυπνη Κοινωνία», σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και υπό την Αιγίδα του ΕΚΚΕ και του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 13 Μαρτίου 2018, Αμφιθέατρο ΤΕΕ, Αθήνα. 3) «Εργασία, Οικονομία και Δημόσιες Πολιτικές στην Εποχή της Αυτοματοποίησης», σε συνδιοργάνωση με το ΕΚΚΕ, με τη συνεργασία της Κοινότητας Διαλόγου ΣύνΘεσις, 4 Απριλίου 2019, Αμφιθέατρο ΤΕΕ, Αθήνα. 4) «Ο Αθλητικός Στοιχηματισμός Σήμερα: Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική οικονομία και κοινωνία», σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 17 Ιανουαρίου 2020, Αμφιθέατρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).