ISO 9001:2015 CERTIFIED

A A A

 

kourtesopoulou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άννα Κουρτεσοπούλου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και ενδυνάμωση ομάδας


 Περίληψη εισήγησης

Οι αθλητικές ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις όπως ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, το δικαίωμα του πολίτη για συμμετοχή σε αθλητικά προγράμματα αλλά και την σημασία που έχει ο αθλητισμός στην αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων. Τόσο οι επαγγελματικές όσο και οι ερασιτεχνικές ομάδες για την επίτευξη αριστείας μέσω των αθλητών τους, θα πρέπει να είναι ικανές να αναγνωρίζουν το ταλέντο, να παρέχουν υψηλού επιπέδου καταρτισμένη προπόνηση και επιστημονική υποστήριξη, να διεξάγουν τοπικούς, εθνικούς και παγκόσμιου επιπέδου αγώνες και να προετοιμάζουν κατάλληλα τους αθλητές τους για τους αγώνες.

Σε ένα τέτοιο έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η βελτίωση του επιπέδου επαγγελματισμού των αθλητικών οργανισμών κρίνεται ως μια από τις καταλληλότερες στρατηγικές που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των σύγχρονων προβλημάτων. Η ενίσχυση του επιπέδου επαγγελματισμού ορίζεται ως μια οργανωσιακή διαδικασία μετασχηματισμού η οποία οδηγεί στην βιώσιμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία αλλά και στην επιχειρηματική διοίκηση των αθλητικών οργανισμών.

Η επιτυχία μιας ομάδας εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, συμπεριφέρονται και δρουν τα μέλη της. Ηγετική ικανότητα είναι η ικανότητα του να μπορεί κάποιος να ασκήσει επιρροή σε μια ομάδα ατόμων προς την επίτευξη κάποιου οράματος ή συγκεκριμένων στόχων. Επίσης, είναι το σύνολο εκείνο των συμπεριφορών και των χαρακτηριστικών που συμβάλουν στην δημιουργία κινήτρων για την εκπλήρωση του έργου και την διατήρηση μιας ομάδας και της κουλτούρας της. Ο βασικότερος ρόλος του ηγέτη είναι εκείνος του εμψυχωτή, που κατανέμει αρμοδιότητες και ευθύνες στο πεδίο της ειδίκευσης του καθενός. Επίσης, επιδιώκει μια επικοινωνία βασισμένη κυρίως στην καθοδήγηση και στην ανατροφοδότηση και προωθεί τη συμμετοχή των παραγόντων της ομάδας σε επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού. Συγκεκριμένες ηγετικές ικανότητες είναι σε μεγαλύτερο βαθμό επιθυμητές από τους παίκτες, όπως η δημοκρατική ηγεσία, κατά την οποία οι παίκτες συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων και η μετασχηματιστική ηγεσία, κατά την οποία παρέχονται κίνητρα στους παίκτες, δημιουργείται ένα κοινό όραμα, ενθαρρύνεται η καινοτομία/αλλαγή και παρέχεται συμβουλευτική.

Η δεύτερη σημαντική έννοια είναι αυτή της συνεργασίας ως μια δυναμική διαδικασία, που εκδηλώνεται από την τάση μιας ομάδας να παραμείνει ενωμένη σαν ένα ενιαίο σύνολο, κατά την προσπάθειά της να επιτύχει τους προσδοκώμενους στόχους και την συναισθηματική ικανοποίηση των μελών της. Στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας υπάρχουν μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά όπως επικοινωνία, αξιοποίηση όλων των ειδικεύσεων που προσφέρονται, συντονισμός, συνεργασία, ενεργή διαχείριση συγκρούσεων, κοινή προσπάθεια, κοινή λήψη αποφάσεων, αλληλοβοήθεια/ καταμερισμός εργασιακού φόρτου παροχή και λήψη ανατροφοδότησης και προσαρμοστικότητα.

Αναγνωρίζοντας τον δυναμικό ρόλο που έχουν οι ηγετικές ικανότητες αλλά και το ομαδικό πνεύμα θα παρουσιαστούν χρήσιμα εργαλεία αξιολόγησης και ανάπτυξης των διοικητικών στελεχών αθλητικών οργανισμών, δίνοντας έμφαση στο βαθμό συνοχής, στην ενδυνάμωση ομάδων, στην διάκριση ρόλων, στην ηθική, στην στρατηγική ικανότητα, στην απόδοση της ανώτερης διοίκησης και στην ηγεσία. 


 

 

 Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της παρουσίασης

 
 download button