ISO 9001:2015 CERTIFIED

A A A

Το Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως αθλητική διοργάνωση στην Ελλάδα, από την πρώτη κιόλας χρονιά διεξαγωγής του το 1951. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τους χαρακτηριστικότερους και πιο δημοφιλείς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (World Rally Championship, WRC), λόγω της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, δυσκολίας των διαδρομών και ιστορικής κληρονομιάς των περιοχών που διατρέχει.

Το Ράλλυ Ακρόπολις ανέκαθεν άφηνε ένα σημαντικό οικονομικό και επικοινωνιακό αποτύπωμα στις περιοχές που το φιλοξενούσαν, τόσο λόγω της παγκόσμιας προβολής τους μέσα από τα ΜΜΕ που μετέδιδαν τη διοργάνωση και την κάλυπταν ειδησεογραφικά, όσο και μέσω της σημαντικής δαπάνης που πραγματοποιούνταν στις τοπικές κοινωνίες από τους εισερχόμενους αλλά και τους ντόπιους τουρίστες και αφορούσαν δαπάνες φιλοξενίας, εστίασης, αναψυχής και αγοράς προϊόντων.

Σημαντικά τέλος είναι και τα έσοδα της διοργάνωσης από τους χορηγούς αυτής, οι οποίοι με τη σειρά τους λαμβάνουν υψηλή, άμεση και έμμεση ανταποδοτικότητα χορηγίας, μέσω της υψηλής αναγνωρισιμότητας και ανακλησιμότητας της μπράντας τους από το φίλαθλο και το τηλεοπτικό κοινό.

Μετά από 7 χρόνια απουσίας από το καλεντάρι του WRC, λόγω των οικονομικών δυσχεριών που προκάλεσε η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010 στην Ελλάδα, οι οποίες οδήγησαν αρχικά στην ενσωμάτωση του αγώνα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τα έτη 2014-2018 και κατόπιν τη ματαίωση του τα έτη 2019-2020, το Ράλλυ Ακρόπολις επανήλθε δυναμικά το 2021, με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Η νεοσύστατη Επιτροπή Μηχανοκίνητου Αθλητισμού «Motorsport Greece», λειτουργώντας ως ο επιχειρησιακός βραχίονας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε θέματα που αφορούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες νομικές και επιχειρησιακές διαδικασίες για την επανένταξη της διοργάνωσης στο καλεντάρι του WRC, και έκλεισε σημαντικές συμφωνίες με χορηγούς, παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας (hospitality), και υπηρεσιών εμπορίας επίσημων προϊόντων της διοργάνωσης (licensing). Παράλληλα συντόνισε και υλοποίησε όλες τις οργανωτικές λειτουργίες για τον εύρυθμο σχεδιασμό και υλοποίηση της διοργάνωσης.

Σκοπός της μελέτης

Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση της αξίας προβολής του WRCΕΚΟ Rally Acropolis 2021 αλλά και η διερεύνηση του οικονομικού και τουριστικού αντίκτυπου αυτής της σπουδαίας διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης, τόσο σε επίπεδο τοπικών οικονομιών, όσο και σε επίπεδο εθνικής οικονομίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός, η ανάλυση αναπτύσσεται και διαχωρίζεται σταδιακά μέσα στη μελέτη στις ακόλουθες ερευνητικές διαστάσεις:

 • Ως προς τη διάσταση της εκτίμησης της αξίας προβολής της διοργάνωσης, επιχειρείται η αποτίμηση της αξίας της τηλεοπτικής μετάδοσης της καθώς και της μετάδοσης της μέσω των social media και της λοιπής ειδησεογραφικής κάλυψης από τα ελληνικά αλλά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Ως προς τη διάσταση του οικονομικού και τουριστικού αντίκτυπου της διοργάνωσης στις τοπικές οικονομίες, επιχειρείται η αποτύπωση της αξίας:
  • της δαπάνης φιλοξενίας,
  • της ημερήσιας δαπάνης,
  • της δαπάνης σε πακέτα φιλοξενίας,
  • της δαπάνης σε επίσημα προϊόντα της διοργάνωσης, και
  • της δαπάνης μετακίνησης τόσο των φιλάθλων, όσο και των συνδεόμενων με τη διοργάνωση στελεχών.
 • Ως προς τη διάσταση του οικονομικού αποτυπώματος της διοργάνωσης σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, επιχειρείται μια αναγωγή του οικονομικού αποτυπώματος της διοργάνωσης από τις τοπικές οικονομίες, στο επίπεδο του ΑΕΠ της εθνικής οικονομίας.

Επιπλέον, προκειμένου να αποκτήσουμε μια πιο τεκμηριωμένη και περισσότερη  ενδελεχή πληροφόρηση, αναφορικά με μια σειρά από κρίσιμους παράγοντες που σχετίζονται με τον οικονομικό και τουριστικό αντίκτυπο του EKORallyAcropolis, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα γνώμης στις Περιφέρειες που διεξήχθη το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021 (Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας). Η έρευνα αυτή στοχεύει στο να δοθούν απαντήσεις στα εξής ενδιαφέροντα ερευνητικά ερωτήματα:

 • H διοργάνωση σημαντικών διεθνών αθλητικών διοργανώσεων όπως το EKORallyAcropolisέχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε αυξημένη οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των τοπικών οικονομιών στις περιφέρειες που φιλοξενείται ο αγώνας;
 • Hδιοργάνωση σημαντικών διεθνών αθλητικών διοργανώσεων όπως το EKORallyAcropolisέχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε αυξημένο κύκλου εργασιών των τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων, αλλά και των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
  • αυξημένης τουριστικής κίνησης των τοπικών ξενοδοχειακών μονάδων και των τουριστικών καταλυμάτων στην ευρύτερη περιοχή που διοργανώνεται ο αγώνας
 • εάν η φιλοξενία σημαντικών διεθνών αθλητικών διοργανώσεων όπως το EKORallyAcropolisεπηρεάζει τα ποσοστά απασχόλησης και βοηθά στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, μέσω:
  • άμεσων επενδύσεων από ξένους επενδυτές, λόγω αναγνωρισιμότητας και αναγνώρισης της μελλοντικής υψηλής αξίας του brandnameτου EKOΡάλλυ Ακρόπολις
  • έμμεσων μακροπρόθεσμων θετικών επιπτώσεων σε
  • καλύτερου σχεδιασμού και πιο αποτελεσματικής σχεδίασης των προδιαγραφών και των χαρακτηριστικών του αγώνα
  • πιο στοχευμένης αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής.

Επίσης, μελετάμε εάν οι επενδύσεις και τα έξοδα που πραγματοποιούνται στα πλαίσια διοργάνωσης και διεξαγωγής μιας τέτοιας σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης, λειτουργούν όντως ως πολλαπλασιαστές, όπως εξαρχής υποθέτουμε. Τέλος, διερευνούμε εάν η οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με τη διεξαγωγή τέτοιων μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, οδηγεί σε μεγαλύτερα έσοδα και είσπραξη φόρων για την διοργανώτρια χώρα.

 

Φορέας Χρηματοδότησης της μελέτης Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
Ανάδοχος φορέας του έργου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέσω του Εργαστηρίου Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής
Συντονιστής φορέας του έργου

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το έργο έχει λάβει τον κωδικό αριθμό Κ.Α 80596.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης

Παναγιώτης (Τάκης) Αλεξόπουλος

 

Μέλη συγγραφικής - ερευνητικής ομάδας
Εμμανουήλ Χουστουλάκης
Χρήστος Κουτρουμανίδης
Ιωάννης Γιάλπας
Γεώργιος Βοργιάς
Καβούρης Αλέξανδρος
Μαρία Χριστοδημητροπούλου