ISO 9001:2015 CERTIFIED

A A A

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα αποσκοπεί κυρίως στα εξής:

* την περαιτέρω σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα του αθλητισμού,

* την προαγωγή της γνώσης στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης των θεσμών του αθλητισμού,

* τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Με το «Μνημόνιο Συνεργασίας» επεκτείνεται η ουσιαστική συνεργασία του Υφυπουργείου Αθλητισμού με το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπενθυμίζεται ότι, στις 20 Απριλίου, υποβλήθηκε από κοινού πρόταση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, όπου η Ελλάδα ήταν για πρώτη φορά επικεφαλής και συμμετείχαν ακόμα Ρουμανία και Κύπρος. 

Άλλωστε, το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο είχε εγκρίνει την υπογραφή του Μνημονίου στην 99η Γενική Συνέλευσή του στις 15 Μαΐου, αποτελεί το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που προάγει την επιστήμη της Αθλητικής Διοίκησης και συμβάλλει στην παραγωγή επιστημόνων ικανών να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, φορέων και επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για την υπογραφή του «Μνημονίου Συνεργασίας» ο Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος, επισήμανε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να υπογράψουμε ένα “Μνημόνιο Συνεργασίας” μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συγκεκριμένα της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, του Τμήματος  Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, με το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει το μοναδικό τμήμα στη χώρα που προαγάγει τη διοίκηση αθλητισμού, το Sports Managment. 

Ύστερα από μία συνεργασία ενός χρόνου με τον Υφυπουργό, μπορέσαμε να εκπονήσουμε διάφορους στρατηγικούς στόχους και να υλοποιήσουμε ήδη, όπως είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα που συμμετέχουμε. Να διαχειριστούμε ευρωπαϊκούς πόρους και να διεκδικήσουμε πόρους από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα πάνω στη Διοίκηση του Αθλητισμού.

Απόρροια αυτής της συνεργασίας είναι και οι διημερίδες που έχουμε οργανώσει για το επόμενο χρονικό διάστημα, αρχής γενομένης από μεθαύριο Πέμπτη.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μαζί με το Υφυπουργείο Αθλητισμού και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), διοργανώνει πανελληνίως, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα και Λάρισα, διημερίδες για να δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν τα αθλητικά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε προγράμματα αθλητισμού και υλοποίησης στρατηγικών στη διοίκηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Το διεθνές ευρωπαϊκό περιβάλλον και τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ένας άξονας που κινείται το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Θα δώσουμε τη δυνατότητα, μέσα από ενδελεχή διάλογο αλλά και προβληματισμού, στην τοπική κοινωνία να καταθέσουν και αυτοί τις προτάσεις τους. 

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υφυπουργό Αθλητισμού και φίλο, Λευτέρη Αυγενάκη, για τη σημερινή απόφαση να υπογράψουμε αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ήδη έχει προχωρήσει και σε άλλες τέτοιες εξωστρεφείς κινήσεις και θεωρώ ότι είναι η απαρχή περισσοτέρων ενεργειών για τη βελτίωση του ελληνικού αθλητισμού».

Για την υπογραφή του «Μνημονίου Συνεργασίας» ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε:

«Σήμερα, με το “Μνημόνιο Συνεργασίας”, επισφραγίζουμε μια εποικοδομητική και ουσιαστική συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη κι έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής.

Ήδη, σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Εργαστήριο του υποβάλλαμε πρόταση για χρηματοδότηση στο Erasmus+. Και συμμετέχουν άλλες δύο χώρες, η Κύπρος και η Ρουμανία. Μάλιστα, είναι πρώτη φορά που η χώρα μας υποβάλλει ως επικεφαλής πρόταση στον τομέα του αθλητισμού και δεν ακολουθεί απλά.

Μεθαύριο Πέμπτη, 2 Ιουλίου, ξεκινά μια διημερίδα, την οποία διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θέμα της διημερίδας: Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Προγραμμάτων και Υποδομών μετά την περίοδο της Πανδημίας.  

Θα ακολουθήσουν διημερίδες σε όλη την επικράτεια το επόμενο διάστημα.  Είναι η πρώτη φορά που ο αθλητισμός μπαίνει στις θεματικές του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και διοργανώνονται ημερίδες, σεμινάρια, κλπ. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις άοκνες προσπάθειες του κ. Αλεξόπουλου. 

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Παναγιώτη Αλεξόπουλο, για την ουσιαστική και γόνιμη συνεργασία. Χωρίς τη δική του προσωπική δουλειά και συνεχή προσπάθεια δεν θα τα είχαμε επιτύχει αυτά. 

Κ. Καθηγητά, φίλε Τάκη, σε ευχαριστώ και δημόσια για αυτή τη συνεργασία. 

Το «Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα έρχεται να αναπτύξει περαιτέρω την συνεργασία μας. Συμφωνούμε, λοιπόν, και αποδεχόμαστε από κοινού  να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την επίτευξη μιας σειράς στόχων και δράσεων.

Τα κυριότερα από αυτά περιλαμβάνουν:

> Ανάπτυξη κοινών δράσεων και προτάσεων έργων για την αναζήτηση κατάλληλων πόρων και χρηματοδοτήσεων από τις εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές. 

> Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας, η οποία θα διευκολύνει και θα προαγάγει την έρευνα, μέσα από τη συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα.

> Ανάπτυξη από κοινού συνεργασιών με τρίτους φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ιδιωτικούς φορείς) της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στις κοινές δράσεις και σκοπούς τους.

> Ανταλλαγή πληροφοριών για δυνατότητες υλοποίησης σημαντικών έργων στον τομέα του Αθλητισμού και της Αθλητικής Διοίκησης και Οργάνωσης.

> Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα του Αθλητισμού και της Αθλητικής Διοίκησης και Οργάνωσης.

> Διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών και σύνταξη σχετικών εκθέσεων.

> Από κοινού διοργάνωση Ημερίδων/Συνεδρίων, με σκοπό τη διάχυση της γνώσης στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την αθλητική οικογένεια, αλλά και σε διάφορους κοινωνικούς φορείς.

> Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.

> Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω π.χ. της παραγωγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων, μελετών περιπτώσεων κ.ά.

> Προσφορά τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού σε: 

- ευρωπαϊκά προγράμματα που διαχειρίζεται ή εκτελεί η ΓΓΑ, 

- στους τομείς δραστηριοτήτων, όπως, η οργάνωση των ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, το αθλητικό management και marketing, την επεξεργασία νομοθετημάτων ή κανονισμών σχετικών με τον Αθλητισμό κ.λπ.

> Κάθε άλλη ερευνητική, ακαδημαϊκή και λοιπές δραστηριότητες που αποβλέπουν στο κοινό όφελος και συναποφασίζουμε

Είμαι βέβαιος ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας θα αποδώσει εξαιρετικούς καρπούς για την αθλητική οικογένεια της χώρας μας». 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ggalogo
ΟΑΚΑ
kemea_logo
ekke_logo
perifereia_kritis-logo
iasis
dimos_athineon
Super League 2 Football League
ΕΚΔΔΑ
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
eope
logo_ego
Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
pygmaxia
logo_athletia
eetaa_logo
kleisthenis
dimos_paleou_falirou
Δήμος Σπάρτης
spata-artemis
dimos_dionysou
nea-smyrni
panetolikos